TS. Trần Thị Thanh Thủy

  • 2013 – nay: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Lí luận và phương pháp dạy học Địa lý, trường ĐH Sư phạm Hà Nội;
  • 2013: Sử dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ cho sinh viên năm thứ 3 – Khoa Địa lý – Trường ĐHSP Hà Nội.
  • 2008: Xây dựng các mô hình động phục vụ cho giảng dạy chương II, IV và V trong chương trình Địa lý lớp 10 (Chương trình nâng cao) bằng Macromedia Flash;

TRIẾT LÍ GIÁO DỤC:

“Biến trường học thành môi trường để học sinh được trải nghiệm và sáng tạo”

Tôi băn khoăn tự hỏi “Học sinh cần gì ở những nôi trường – nơi các con đang theo học?”, “Làm thế nào để việc học tập trở thành một niềm vui cho các con?”, “Dạy thế nào để kiến thức, kĩ năng các con được học tại nhà trường sẽ trở thành hành trang có ích cho các con khi bước vào cuộc sống?”. Câu trả lời của những câu hỏi này, đối với tôi được gói gọn trong hai từ “TRẢI NGHIỆM – SÁNG TẠO”. Khi học sinh được học tập thông qua các tình huống thực tiễn, được sáng tạo theo khả năng, sở thích và nhu cầu của mình thì việc học trở nên gần gũi, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với từng cá nhân và cũng có thể dễ dàng áp dụng vào cuộc sống. Mỗi học sinh đều có khả năng, mong muốn và đam mê khác nhau, vấn đề là mỗi người giáo viên biết kết nối những cái KHÁC thành cái ĐA DẠNG, những cái RIÊNG bản sắc thành cái CHUNG đa dạng để các con cùng trải nghiệm và sáng tạo trong một môi trường học tập tích cực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *