Tiến sĩ giáo dục Địa Lí Trần Thị Thanh Thủy

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn giáo dục

Giáo viên môn Địa Lí trường THCS Alpha

Email: thuyppdl@gmail.com

Học vị: Tiến sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lí

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí, Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2013;
  • Công bố 14 công trình nghiên cứu, đăng trên các Tạp chí khoa học của Đại học Sư phạm Hà Nội; Tạp chí Thiết bị giáo dục; Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Địa lí toàn quốc…
  • Tham gia xây dựng 15 chuyên đề kiến thức tích hợp để phục vụ bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học;
  • Tham gia nghiên cứu đề tài cấp Bộ phục vụ đề án xây dựng chương trình, SGK giáo dục phổ thông sau 2015;
  • Tham gia viết tài liệu và tập huấn giáo viên THCS và THPT về Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh Tháng 6, 7 năm 2014;
  • Tham gia viết tài liệu và tập huấn giáo viên THPT về Xây dựng chuyên đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh Tháng 12 năm 2014;
  • Chủ trì xây dựng bài giảng điện tử e-learning bồi dưỡng giáo viên về dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Địa lý ở THCS, nhiệm vụ thuộc Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, triển khai từ Tháng 01/2015;

Kinh nghiệm:

  • 2000 – 05/2003: Trợ giảng, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 06/2003 – 10/2013: Giảng viên, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 10/2013 đến nay: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí, Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Triết lí giáo dục: “Giáo dục không phải là nhồi nhét kiến thức mà là thổi bùng ngọn lửa đam mê khoa học”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *