THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁCH THỨC XÉT TUYỂN TIỂU HỌC LẦN I (THÁNG 03/2020)

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh tham gia xét tuyển tiểu học trong thời gian dịch Covid-19 chưa kết thúc, ALPHA SCHOOL quyết định THAY ĐỔI CÁCH THỨC XÉT TUYỂN như sau:

1. NGÀY XÉT TUYỂN THỨ NHẤT (Ngày 29/03/2020) – Cha mẹ học sinh và học sinh được cấp tài khoản và THỰC HIỆN LÀM BÀI ONLINE TẠI NHÀ.

  • Đối với khối lớp 1, 2:

+ Cha mẹ làm bài chia sẻ quan điểm giáo dục.

  • Đối với khối lớp 3, 4, 5:

+ Cha mẹ học sinh: làm bài chia sẻ quan điểm giáo dục.

+ Học sinh: Làm bài kiểm tra năng lực Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.

2. NGÀY XÉT TUYỂN THỨ 2 ((Lịch cụ thể sẽ thông báo sau tùy theo tình hình dịch bệnh)

  • Mỗi gia đình sẽ được NHẬN LỊCH HẸN RIÊNG theo số báo danh để biết thời gian có mặt và thực hiện phỏng vấn.
  • Nội dung phỏng vấn cùng Hội đồng Tuyển sinh Nhà trường sẽ gồm 2 phần:

          + Phỏng vấn cả gia đình để Nhà trường nắm bắt nguyện vọng của cha mẹ, quan sát được trẻ em (10-15 phút).

          + Phỏng vấn Tiếng Anh của con để nắm bắt khả năng ngôn ngữ và ngoại ngữ (3-5 phút). 

️️ 3. CHI PHÍ XÉT TUYỂN ONLINE cũng được điều chỉnh là 1.000.000đ/học sinh.  

                                                                                                                                                     Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *