THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE TRONG KÌ THI CHUẨN HÓA THÁNG 04/2021

Vào 24 – 25/4/2021, Alpha School phối hợp với iTD – TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐƯỢC UỶ QUYỀN CỦA CAMBRIDGE – VN284, đã tổ chức kì thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge (Cambridge English Test) dành cho học sinh Alpha. 

Đây là một hệ thống kiểm tra kỹ năng tiếng Anh với nhiều cấp độ, nhằm đánh giá trình độ và khả năng sử dụng ngoại ngữ của học sinh, qua đó cấp chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế.

Alpha School xin thông báo về việc phụ huynh có thể nhận chứng chỉ kì thi này theo hai lựa chọn:

  • Khi học sinh quay trở lại trường học.
  • Trực tiếp đến trường nhận từ ngày 01/11/2021 – 05/11/2021 (vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh).

Lưu ý: Các trường hợp sau không được nhận chứng chỉ:

  • Vắng thi
  • Không đủ điểm để đạt mức của bài thi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *