Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hải

Giáo viên bộ môn Toán – Trường THCS Alpha

Email: hainguyenhuu1989@gmail.com

  • Học vấn: Cử nhân Toán học, khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Thạc sĩ chuyên ngành “ Lý luận và phương pháp dạy học môn Toán”.
  • Thành tích:
  • Kinh nghiệm giảng dạy: Đang tham gia giảng dạy tại trung tâm Toán tư duy Pomath
  • Triết lí giáo dục: “Thông minh không bẩn sinh mà có, thiên tài do tích lũy mà nên!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *