Thạc sĩ Lưu Thị Thanh Phượng

Giáo viên bộ môn Toán – Trường THCS Alpha

Email: phuongtoank9@gmail.com

  • Học vấn: Cử nhân ngành Toán học tại trường Đại Học Hải Phòng; Tốt nghiệp Thạc sĩ tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 1 năm tại trường THPT Đoàn Kết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *