Rung Chuông Vàng

Nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trước kì thi giữa học kỳ 2, nhà trường tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng cho học sinh mỗi khối với thời gian như sau:
– Khối 6: Tiết 8, 9 Thứ 4, ngày 20/02/2019
– Khối 7: Tiết 3 Thứ 5, ngày 21/02/2019
– Khối 8: Tiết 9 Thứ 5, ngày 21/02/2019
Chúc các bạn học sinh sẽ có một cuộc thi tốt, rung được chuông vàng và ôn lại được những kiến thức trong học kì vừa qua, sẵn sàng cho kì thi giữa học kì 2 với kết quả cao!

One thought on “Rung Chuông Vàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *