Rung Chuông Vàng

Nhằm giúp học sinh ôn tập hiệu quả trước kì thi học kì 1, nhà trường tổ chức cuộc thi Rung Chuông Vàng cho học sinh mỗi khối với thời gian như sau:

  • Lớp 6A1, 6A2, 6A3: Thứ 4, ngày 05/12/2018 (Tiết 8)
  • Lớp 6A4, 6A5, 6A6: Thứ 4, ngày 05/12/2018 (Tiết 9)
  • Khối 7: Thứ 5, ngày 06/12/2018 (Tiết 3)
  • Khối 8: Thứ 5, ngày 06/12/2018 (Tiết 9)

Chúc các bạn học sinh sẽ có một kì ôn tập tốt, đạt kết quả cao.

Alpha School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *