Quyết định trao học bổng Alpha Leader năm học 2017 – 2018

học bổng Alpha Leader

Với mục đích xây dựng một môi trường học tập không ngừng, Alpha School đang nỗ lực tìm kiếm, ứng dụng những phương pháp dạy học vượt trội, khuyến khích từng học sinh phát triển cân bằng giữa TRI THỨC – KỸ NĂNG – THỂ CHẤT & NGHỆ THUẬT. Mỗi chương trình học tập đều mong muốn từng học sinh tiến bộ hơn so với chính bản thân mình, được rèn luyện những giá trị tích cực, khám phá bản thân, được khuyến khích, tự tin và toả sáng theo cách riêng của mình.

4 năm vừa qua, với thành tích trên nhiều lĩnh vực thể thao, văn hoá, nghệ thuật, xã hội, năm học này, Nhà trường kết hợp với Học viện IVYPREP, tổ chức CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN DIỆN để tìm kiếm những CỘNG SỰ của mình trong chương trình dạy học, nuôi dưỡng tài năng của các con. Qua kết quả kiểm tra và đánh giá vừa qua, nhà trường vui mừng trước các thành tích đạt được của các con và công bố Quyết định trao tặng học bổng Alpha Leader trong chương trình Ivy Prep Honor năm học 2017 – 2018 cho 07 học sinh sau đây:

  1. Nguyễn Hoàng Nhi (27/04/2006)
  2. Trần Đỗ Bảo Linh (20/9/2005)
  3. Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (8/8/2005)
  4. Phạm Thị Trâm Anh (5/2/2004)
  5. Nguyễn Hải Minh Khôi (9/10/2004)
  6. Nguyễn Như Hà Anh (29/04/2004)
  7. Nguyễn Trang Thanh Tâm (2/6/2004)

Quyết định học bổng Alpha Leader

Danh sách học sinh đạt Học bổng Alpha Leader
Nhà trường ghi nhận và chúc mừng các con nhận được học bổng năm học 2017 – 2018. Giá trị học bổng có hiệu lực trong năm 2017 – 2018, bộ phận kế toán nhà trường có trách nhiệm áp dụng và thực hiện giảm trừ đối với các học sinh có tên như trên.

Với những học sinh tham gia ngày thi Tiếng Anh (Phỏng vấn/Viết luận) để xét học bổng do Học viên IvyPrep cũng đã có kết quả chi tiết, các bố mẹ liên lạc với cô Advisor phụ trách con để nắm được điểm số từng phần của con.

Alpha School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *