QUYẾT ĐỊNH 1696/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

Quyết định số 1696/QĐ-UBND quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019, ban hành kèm theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019, văn bản có hiệu lực từ ngày 06/04/2018

Các bạn có thể tìm hiểu nội dung trong file đính kèm: TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *