Quyết định 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020

Ngày 14 tháng 4 năm 2020, UBND thành phố Hà Nội có QĐ số 1510/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực GDĐT; quy chế thi tuyển sinh, hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn TP Hà Nội. Nội dung xem file đính kèm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *