QUY TRÌNH PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA TẠI ALPHA SCHOOL

Trước tình hình diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh do virus Corora mới gây ra, Alpha School đã xây dựng nên một quy trình phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho học sinh khi các em quay trở lại trường học.

AlphaSchool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *