Phùng Thị Mai

Chức vụ: Giáo viên Toán THCS

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Thành tích: không có

Kinh nghiệm công tác: Trong gần 10 năm tham gia vào công tác giảng dạy đã từng công tác tại nhiều trường và trung tâm tại Hà Nội.

Triết lí giáo dục: Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy xuất trúng biết minh học, người thầy vĩ đại biết truyền cảm hứng.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *