[PHÒNG DỊCH COVID] QUY TẮC Y TẾ ĐỂ SẴN SÀNG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG MỚI

Dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn nhưng chúng ta cần đồng lòng để cùng tiến về phía trước. Bộ phận Y tế Alpha School phối hợp cùng Bộ phận Media thực hiện clip hướng dẫn một số kiến thức cơ bản nhưng quan trọng để mỗi học sinh, mỗi cá nhân đều nắm rõ những việc CẦN LÀM ĐÚNG để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. 

Cha mẹ học sinh vui lòng cùng con xem các clip Nhà trường hướng dẫn để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *