PHÁT ĐỘNG CUỘC THI NUÔI TINH THỂ – ƯƠM MẦM KHOA HỌC VIỆT NAM

Nhằm mục đích khơi dậy niềm đam mê khoa học cho các con học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, đồng thời giúp mỗi bạn rèn luyện năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, tổ KHTN Alpha School thông báo phát động cuộc thi Nuôi Tinh thể – Ươm mầm Khoa học Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ dự án MOMA Việt Nam “Research-based Curricula Development of Molecular and Materials Sciences.

Thông qua cuộc thi, các con học sinh sẽ được:

✔️ Rèn luyện các kỹ năng, thực hành nuôi tinh thể.

✔️ Khơi dậy niềm đam mê khoa học thông qua hoạt động trải nghiệm – sáng tạo.

✔️ Có cơ hội nhận bằng khen từ dự án MOMA.

Nhà trường xin gửi tới tất cả các con học sinh thông tin cuộc thi cụ thể như sau:

  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 03/04 đến ngày 07/04/2023
  • Thời hạn nộp sản phẩm: 15/05/2023
  • Cách thức dự thi: Đăng ký với các thầy cô tổ KHTN tại phòng Giáo viên tầng 2

Hình thức:

▪️ Học sinh tham gia theo nhóm, tối đa mỗi nhóm 4 thành viên. Nhóm học sinh cần có giáo viên phụ trách.

▪️ Nhóm tham gia điền các thông tin trong link: https://bit.ly/3BCvMMo

▪️ Sản phẩm tham dự cần ít nhất 01 sản phẩm trong các loại sau: 

– LOẠI 1, ĐƠN TINH THỂ: 01 đơn tinh thể tốt nhất do nhóm nuôi được. 

– LOẠI 2, CLIP: 01 clip do nhóm tự làm liên quan đến quá trình kết tinh hay nuôi tinh thể. Nhóm có thể chọn bất kì loại tinh thể nào, khuyến khích sự sáng tạo và kết hợp các thông tin khoa học vào clip. 

(Lưu ý: Sản phẩm cần đảm bảo đúng định dạng (.avi, .mov hoặc .mpeg) và thời gian không quá 4 phút; Có phụ đề hoặc lời thoại tiếng Anh; Cuối video phải có ảnh kèm theo tên, tuổi của các thành viên và thông tin của trường tham dự). 

▪️ Nộp sản phẩm: 

– Sản phẩm Loại 1: Ảnh chụp của sản phẩm đơn tinh thể. 

– Sản phẩm Loại 2: Upload Clip lên Youtube và chuẩn bị đường link youtube của clip.

Dẫu biết con đường nghiên cứu khoa học không hề dễ dàng nhưng với sự nỗ lực, kiên trì và sáng tạo, thầy cô tin rằng các con sẽ từng bước khẳng định được năng lực của bản thân và lan tỏa tình yêu khoa học đến với cộng đồng. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *