PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH VINH DANH NHÀ GIÁO DỤC TRUYỀN CẢM HỨNG 2021 – EQUEST INSPIRING EDUCATORS 2021

Hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021, với mong muốn tôn vinh các giáo viên, cán bộ có các sáng kiến đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy, chăm sóc học sinh, Tập đoàn Giáo dục EQuest (EQuest Group) phát động chương trình “Vinh danh Nhà giáo dục truyền cảm hứng 2021 – EQuest Inspiring Educators 2021″. Đây là một trong các sự kiện chung nằm trong chuỗi các sự kiện giao lưu, kết nối các đơn vị trong khối Phổ thông của EQuest Group cũng như hướng đến kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

I. Đối tượng tham gia:

Giáo viên, cán bộ trực tiếp giảng dạy, làm việc trong hệ thống trường phổ thông của Tập đoàn giáo dục EQuest (trừ giáo viên hợp đồng thỉnh giảng).

II. Hình thức & thời gian:

1. Các trường tập hợp hồ sơ sáng kiến của kèm minh chứng cần nộp của đơn vị mình cho BTC trước ngày 05/11/2021 qua email k12.media@equest.vn với tiêu đề “Tên đơn vị – Tham dự Vinh danh EQuest Inspire Educators 2021”
2. Cơ cấu số lượng giải được phân bổ về các đơn vị dựa trên quy mô giáo viên và các cấp đào tạo: Hệ thống Giáo dục Alpha School: 03 giải
3. Từ ngày 6/11/2021 – 15/11/2021: Các sáng kiến, sản phẩm nghiên cứu khoa học của các thầy/ cô sẽ được đăng tải trên Workplace “Chào ngày mới – EQuest Group In the News”. Lễ vinh danh và trao tặng danh hiệu dự kiến được tổ chức trước ngày ngày 20/11/2021.
4. Hồ sơ sáng kiến:
Hồ sơ sáng kiến bao gồm:
– Báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến:
Nội dung: Viết một sáng kiến hoặc thực hiện một đề tài Nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng trong năm học 2020 – 2021 với các nội dung: quản lý hành chính, công tác chủ nhiệm hoặc có thể phương pháp dạy một cụm bài, một tiết học thực tế trong chương trình …. (Mẫu báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến đính kèm thể lệ giải thưởng).
– Sản phẩm minh chứng sáng kiến:
Sản phẩm có thể quay lại bài giảng trực tuyến, minh chứng hình ảnh, thống kê số liệu,…cho báo cáo sáng kiến.

III. Giải thưởng:

Giải Nhà giáo dục truyền cảm hứng: 3.000.000 (Bằng chữ: Ba triệu đồng ./.) gồm tiền mặt và kỷ niệm chương.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *