Phạm Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên Tâm lý học đường cấp THCS & THPT

Trình độ học vấn: 

Thạc sĩ Tâm lý học trường học, trường Đại học sư phạm Hà Nội

Thành tích:

  • 5 học kỳ liền đạt học bổng của Đại học trường Đại học sư phạm Hà Nội 
  • Giải Ba nghiên cứu khoa học khoa Tâm lý giáo dục, trường Đại học sư phạm Hà Nội
  • Tốt nghiệp loại Xuất sắc cử nhân ngành Tâm lý học, trường Đại học sư phạm Hà Nội 

Kinh nghiệm công tác:

  • Năm 2019: Trợ lý dự án “Chủ nhật vui”, thuộc Trung tâm sáng kiến và dân số CCHIP, quản lý tiệm bánh hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ lớn “Tiệm bánh tròn xoe” 
  • Từ năm 2019 – 2021: Chuyên viên tâm lý học đường trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 
  • Từ năm 2021- đến nay: Chuyên viên tâm lý học đường cấp THCS & THPT Alpha School

Triết lí giáo dục:

“Mình không thể xây dựng nên một thành phố nên mình lựa chọn xây dựng một trái tim hồng”. Với mình, yêu thương là giá trị cốt yếu giúp con người chúng ta chung sống trên thế giới được ý nghĩa và hạnh phúc hơn. 

Alpha School.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *