Phạm Thị Lan Hương

Chức vụ: Giáo viên tiểng Anh Tiểu học

Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm tiếng Anh – trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Thành tích: Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng anh – trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

Từ năm 2018-2020: Giáo viên – Menglish Center, Asi Skill English Center, Edu Trust Company, Trường Tiểu học Lí Thái Tổ.

Từ năm 2021: Giáo viên trường Tiểu học Alpha.

Triết lí giáo dục: “Nếu một đứa trẻ không thể học theo cách mà ta dạy, có lẽ ta nên dạy theo cách mà chúng có thể học”. Câu nói của Ignacio Estrada đại diện cho triết lý giáo dục của tôi.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *