PHẠM PHƯƠNG DUNG

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

Trình độ học vấn: Cử nhân Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • 2012 – 2019: Giáo viên giảng dạy trực tuyến Website tienganh123.com
  • 2019 – nay: Giáo viên trường Tiểu học Alpha

Triết lí giáo dục:

“Mỗi đứa trẻ là 1 thiên tài”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *