NỘI QUY & QUY ĐỊNH XE TUYẾN

I. NỘI QUY XE TUYẾN

 1. Mục đích

Nội quy xe đưa đón học sinh Alpha được xây dựng và ban hành với mục đích thống nhất các nguyên tắc, tiêu chuẩn và các bước vận hành cũng như kiểm tra, giám sát quá trình cung cấp dịch vụ cho học sinh, từ đó đảm bảo việc đưa, đón học sinh bằng phương tiện của nhà trường diễn ra AN TOÀN – CHUẨN MỰC – HIỆU QUẢ.

 1. Trách nhiệm của quản lý xe tuyến
 • Xây dựng quy trình, nội quy xe tuyến. Giám sát việc thực hiện.
 • Lập kế hoạch, lập danh sách học sinh, CBNV tham gia xe tuyến, chuẩn bị và sắp xếp phương tiện đưa đón học sinh, CBNV.
 • Kiểm tra và đối chiếu biển xe, lái xe theo danh sách quy định. Xe, lái xe hoặc monitor không nằm trong danh sách không được phép đón học sinh, không được phép ra, vào trường.
 • Hướng dẫn xe ra, vào trường an toàn theo các quy định liên quan.
 • Điểm danh, báo cáo học sinh đi xe tuyến đến Ban điều hành nhà trường trước 7h30 hàng ngày.
 • Điểm danh báo cáo tình trạng học sinh về xe tuyến buổi chiều.
 • Trực tiếp kiểm tra tình trạng xe và tình trạng học sinh xuống xe trước khi xe rời trường vào buổi sáng. Xe chỉ được phép rời trường sau khi toàn bộ học sinh trên xe đã xuống xe. Monitor, lái xe đã kiểm tra lại toàn bộ xe.
 • Kiểm tra, giám sát quá trình trả học sinh vào buổi chiều. Xe chỉ được di chuyển về bãi sau khi toàn bộ học sinh đã xuống xe. Monitor, lái xe đã kiểm tra lại toàn bộ xe.
 • Chịu trách nhiệm và giải quyết mọi phát sinh trong vấn đề xe tuyến.
 1. Trách nhiệm của Advisors
 • Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm hỗ trợ việc thực hiện, kiểm tra và giám sát dịch vụ xe đưa đón học sinh của trường.
 • Điểm danh học sinh, cập nhật và báo cáo tình trạng học sinh của lớp mình trước 7h30 hàng ngày.
 • Nắm danh sách về những học sinh của lớp mình sử dụng dịch vụ xe đưa đón.
 • Hỗ trợ việc đón học sinh buổi sáng và trả học sinh buổi chiều theo quy trình của nhà trường.
 • Thông báo cho quản lý xe trong trường hợp:

+ Phụ huynh học sinh xin phép cho con không về theo xe hoặc xin cho con về nhà giữa ngày học.

+ Học sinh không thể về theo xe do trường hợp bất khả kháng.

 • Không giữ học sinh ở lại trường khi đã đến giờ về theo xe. Trong trường hợp giáo viên giữ học sinh ở lại gây ảnh hưởng tới lịch trình của học sinh, giáo viên đó sẽ chịu trách nhiệm trước nhà trường và phụ huynh.
 • Chủ động phối hợp với Monitor, quản lý xe của trường và phụ huynh trong việc theo dõi, trao đổi thông tin liên quan tới học sinh sử dụng dịch vụ xe đưa, đón.
 1. Quy định đối với học sinh, CBNV tham gia xe tuyến

Để đảm bảo AN TOÀN TUYỆT ĐỐI trong quá trình sử dụng dịch vụ xe đưa, đón, học sinh, CBNV phải tuân thủ các quy định của nhà trường được quy định trong sổ tay cha mẹ học sinh và các quy định dưới đây:

 • Chỉ những học sinh, CBNV đã đăng ký sử dụng dịch vụ mới được phép sử dụng dịch vụ xe đưa đón của trường.
 • Có mặt tại điểm đón, trả đúng giờ, lên đúng xe, ngồi đúng vị trí quy định và tuân theo sự điều phối và các yêu cầu đảm bảo an toàn của Monitor.
 • Thắt dây an toàn và ngồi yên trên ghế khi xe đang di chuyển, tránh đi lại trên xe, không thò tay, chân hoặc nhoài người ra ngoài cửa sổ.
 • Giữ lối đi trên xe thông thoáng, không để đồ đạc, tư trang chắn, cản lối đi.
 • Không tự ý nghịch phá, di chuyển hoặc sử dụng các trang thiết bị trên xe hoặc các cửa thoát hiểm, trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có yêu cầu của lái xe và/hoặc Monitor.
 • Không hò hét, đùa nghịch, ăn uống (trừ nước uống mang theo trong binh), nói chuyện ầm ĩ, chạy nhảy, ném đồ, đánh nhau hoặc có các hành vi tương tự gây ảnh hưởng tới an toàn của mọi người.
 • Chỉ xuống xe tại điểm đón, trả đăng ký, trừ trường hợp có văn bản cho phép của nhà trường hoặc phụ huynh.
 • Cư xử văn minh, lịch sự và tôn trọng mọi người trên xe. Các hành vi gây rối, hành vi gây nguy hiểm hoặc không phù hợp sẽ bị xử lý theo nội quy, quy định của nhà trường.
 • Giữ gìn vệ sinh chung, thu nhặt giấy rác, kiểm tra tư trang, đồ đạc, tránh bỏ quên đồ khi xuống xe. Nếu để quên đồ, học sinh cần thông báo cho Monitor, lái xe để được hỗ trợ.
 • Trong trường hợp bị nhỡ xe, học sinh cần thông báo cho giáo Advisors, quản lý xe tuyến để được hỗ trợ.
 • Với giáo viên, CBNV khi tham gia xe tuyến, có trách nhiệm hỗ trợ học sinh khi cần thiết, phải nhường ghế phía trên cho học sinh, phối hợp minitor xây dựng nếp sống văn minh xe tuyến và làm gương cho học sinh noi theo.

Lưu ý: Các vi phạm nêu trên (nếu có) sẽ được ghi nhận vào hệ thống theo dõi của nhà trường. Kể từ lần vi phạm thứ ba, nhà trường có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho phụ huynh, CBNV và học sinh. Riêng các vi phạm về hành vi và quy tắc ứng ứng xử của học sinh sẽ được xử lý thống nhất với Quy tắc ứng xử của học sinh Alpha school và các quy định liên quan.

 1. Quy định đối với phụ huynh

Trong quá trình sử dụng dịch vị xe đưa, đón, để đảm bảo AN TOÀN cho học sinh, phụ huynh cần tuân thủ các quy định được ghi trong sổ tay cha mẹ học sinh và được tham chiếu dưới đây:

 • Đăng ký sử dụng, điều chỉnh, ngừng, hủy dịch vụ và thanh toán phí dịch vụ đúng thời hạn và quy trình.
 • Hướng dẫn, nhắc nhở học sinh tuân thủ các quy trình, quy định liên quan.
 • Cung cấp số điện thoại cập nhật nhất và thông tin đầy đủ của người phụ trách việc đón, trả học sinh hàng ngày. Đảm bảo việc liên lạc thông suốt với Monitor, điều hành và nhà trường theo số điện thoại đã đăng ký.
 • Thông báo kịp thời cho nhà trường trong trường hợp thay đổi thông tin liên hệ, địa điểm đón, trả đăng ký hoặc người phụ trách đón, trả học sinh.
 • Đảm bảo học sinh có mặt tại điểm đón buổi sáng đúng giờ (trước giờ xe chạy tối thiểu 05 phút) . Đối với học sinh từ lớp 6 trở xuống, người phụ trách đón, trả theo đăng ký cần có mặt trong công tác quản lý học sinh.
 • Để “Tham gia giao thông văn minh”, tránh gây tắc đường, gây cản trở, xe chỉ dừng đỗ tại các điểm đón, trả được tối đa 02 phút, bởi thế Nhà trường luôn cần sự hợp tác của cha mẹ và các con học sinh.
 • Thông báo tới Monitor và Advisors trong trường hợp con nghỉ học, về giữa chừng hoặc không đi/về theo xe để Monitor, Advisors có thể chủ động trong công tác quản lý học sinh.
 • Không yêu cầu xe phải đợi học sinh quá thời gian quy định (là mốc thời gian xe xuất phát tại điểm đón) hoặc điều chỉnh thời gian, lịch trình hoạt động theo nhu cầu riêng của học sinh (trừ trường hợp đã đăng ký và được nhà trường chấp thuận).
 • Thông báo ngay các vấn đề phát sinh, thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan tới quá trình sử dụng dịch vụ xe đưa đón tới điều hành hoặc đại điện của nhà trường để được hỗ trợ;

Lưu ý: Phụ huynh phải gọi điện hoặc nhắn tin thông báo cho Monitor trong trường hợp học sinh không đi xe tới trường. Nếu phụ huynh không thông báo trước, xe vẫn chờ tại điểm đón học sinh gây ảnh hưởng tới giờ giấc của xe, nhà trường sẽ ghi nhận học sinh vi phạm quy định sử dụng dịch vụ vào hệ thống để theo dõi . Học sinh vi phạm từ lần thứ ba trở lên có thể bị xem xét ngừng cung cấp dịch vụ.

II. QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, ĐỔI TUYẾN VÀ HỦY DỊCH VỤ

 1. Quy trình đăng ký sử dụng dịch vụ
 • Đăng ký vào thời điểm đầu năm học: Phụ huynh học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ tại Phòng Tuyển sinh trước ngày 15/07 hàng năm, trong đó lưu ý cung cấp đầy đủ các thông tin (theo file hướng dẫn đầu năm).
 • Đăng ký vào thời điểm trong năm học: Phụ huynh đăng kí sử dụng dịch vụ tại phòng Tuyển sinh hoặc Bộ phận quản lý dich vụ tối thiểu 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến sử dụng dịch vụ. Phí dịch vụ sẽ được làm tròn theo tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ. Bộ phận quản lý dịch vụ sẽ thông báo kết quả, thông tin xe tuyến tới phụ huynh 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ.
 • Thay đổi, hủy, ngừng sử dụng dịch vụ: Phụ huynh thông báo việc thay đổi (địa điểm đón, trả hoặc người đón, trả), hủy hoặc ngừng dịch vụ qua mail hoặc điền Đơn đề nghị gửi cho phòng Tuyển sinh hoặc Bộ phận quản lý dịch vụ. Thời hạn thông báo tối thiểu là 15 ngày làm việc trước ngày dự kiến thay đổi hoặc dừng sử dụng dịch vụ. Bộ phận quản lý dịch vụ xác nhận thông tin với phụ phuynh 07 ngày trước ngày thay đổi hoặc dừng dịch vụ.
 • Nhà trường hủy dịch vụ đối với học sinh: Đây là hình thức áp dụng đối với học sinh vi phạm quy định về giờ giấc và quy định liên quan tới việc sử dụng dịch vụ từ lần thứ ba trở lên hoặc trong trường hợp bất khả kháng không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho học sinh. Quy trình thực hiện như sau:

+ Bước 1: Nhà trường gửi thông báo bằng văn bản ( email và thư tay) tới phụ huynh về việc ngừng cung cấp dịch vụ tối thiểu 07 ngày làm việc trước ngày dừng dịch vụ;

+ Bước 2: Bộ phận dịch vụ báo hủy dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ xe và các bên liên quan cùng nắm thông tin.

+ Bước 3: Phòng Kế toán quyết toán chi phí với phụ huynh. Chi phí xe tuyến được làm tròn tháng sử dụng dịch vụ.

 1. Quy định đổi tuyến, chuyển tuyến

   2.1 Căn cứ pháp lý về hoạt động vận tài hành khách theo hợp đồng:

Khoản 6, Điều 7 Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:
…” Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc
a) Trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách;
b) Vận chuyển đúng đối tượng (học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc) và không phải thực hiện các nội dung được quy định tại điểm c, điểm d khoản 3, điểm b, điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều này.”

Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019

Khoản 5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Mục h) Điều khiển xe vận chuyển khách du lịch, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng sử dụng hợp đồng bằng văn bản giấy không có hoặc không mang theo danh sách hành khách theo quy định, chở người không có tên trong danh sách hành khách hoặc vận chuyển không đúng đối tượng theo quy định (đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vận chuyển học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc), không có hoặc không mang theo hợp đồng vận chuyển hoặc có hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định;

2.2 Những căn cứ thực tiễn để đảm bảo AN TOÀN trong quản lý học sinh:

Việc thay đổi tuyến sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhiều yếu tố có liên quan như:

 • SỰ AN TOÀN của học sinh do phải xáo trộn xe, đổi monitor, đổi lái xe, thay đổi vị trí đỗ xe, vị trí đón trả và giờ xe đón trả. Khi thay đổi tuyến không có phụ huynh giám sát việc đón trả tại tuyến mới.
 • Ảnh hưởng tới việc sắp xếp ghế ngồi trên các tuyến, do hiện tại các học sinh đang được sắp xếp ngồi theo sơ đồ cố định trên xe.
 • Ảnh hưởng đến việc điểm danh của các monitor do các con không thường xuyên đi xe nên các cô không quen mặt, không có tên trên danh sách (hệ thống phần mềm quản lý chỉ cho phép ghi nhận 1 học sinh trên 1 tuyến).
 • Ảnh hưởng đến công tác quản lý học sinh của Advisors, điều hành xe tuyến, monitor và lái xe do học sinh không thường xuyên sử dung dịch vụ.
 • Trong năm 2019-2020 có rất nhiều trường hợp học sinh xin đổi tuyến mà phụ huynh và cô Advisors không nắm được thông tin. Nhiều trường hợp con xin đổi tuyến đi học thêm nhưng phụ huynh không nắm được phải đi tìm vất vả, mất hời gian và ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, gia đình học sinh và nhiều bộ phận trong nhà trường.
 • Việc không tuân thủ các quy định khi đổi tuyến diễn ra rất nhiều trong năm học 2019-2020 dẫn đến ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thống xe tuyến, sự an toàn của các con cũng như lịch trình, giờ đón trả của các học sinh khác khi phải chờ đợi và xác minh các sự việc có liên quan.

Vì những lý do trên từ năm học 2020-2021 nhà trường quy định, không cho phép học sinh đi và về trên nhiều tuyến khác nhau trong cùng một thời điểm để hạn chế các RỦI RO có thể xảy đến với các con, tức là học sinh không được đổi tuyến, chuyển tuyến tạm thời trong thời gian 01 học kỳ.

2.3 Nhà trường sẽ xem xét việc đổi tuyến cho học sinh trong trường hợp sau:

 • Học sinh đi 1 tuyến cố định, về 1 tuyến cố định tất cả các ngày trong tuần và thời gian kéo dài tối thiểu 01 kỳ học.
 • Với trường hợp trên phụ huynh thực hiện theo các bước sau:

+ Bước 1: Nộp đơn về nhà trường trước 15 ngày kể từ ngày sử dung dịch vụ, đơn có xác nhận của cha mẹ học sinh, cô Advisors.

+ Bước 2: Gửi bộ phận xe tuyến xem xét các điều kiện an toàn tuyến muốn chuyển đổi (VD: cơ sở vật chất, số ghế ngồi, điều kiện đón trả của phụ huynh tại tuyến mới, các yếu tố an toàn …). Bộ phận xe tuyến sẽ thông báo cho phụ huynh trước 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ.

+ Bước 3: Gửi ban điều hành nhà trường phê duyệt trước khi sử dụng dịch vụ.

Nội quy xe tuyến có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *