Nguyễn Thu Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên Toán – Khoa học Tiếng Anh

Trình độ học vấn: 

Cử nhân trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Đang theo học chương trình Cao học ĐH Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

Giải ba hội nghị Sinh viên nghiên cứu Khoa học 2020 với đề tài “DESIGNING MATERIALS TO IMPROVE THE ABILITY TO LEARN CHEMISTRY IN ENGLISH” 

Giải khuyến khích hội Sinh viên nghiên cứu Khoa học 2019 với đề tài “DEVELOP THE ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND SKILLS THROUGH THE CHEMISTRY EXERCISES” 

Kinh nghiệm công tác: 1 năm

Triết lí giáo dục: Mỗi học sinh có quyền được hưởng một môi trường học tập tốt và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *