Nguyễn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Giáo viên Toán THCS

Trình độ học vấn: Cử nhân Sư phạm Toán – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

Sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc của Trường ĐHSP Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

–    2021 – 2022: Giáo viên dạy Online khối THCS tại hệ thống Hocmai.

–    2022 – 2023: Giáo viên Toán THCS và nhân sự mảng Học liệu tại hệ thống Giáo dục HQ Maths.

–     Kinh nghiệm gia sư Toán nhiều năm khối THCS và THPT, thường xuyên có các học sinh đạt điểm cao trong các kì thi. 

Triết lí giáo dục:

  “Chỉ khi nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân mới có cơ hội tự sửa mình và có thái độ khoan dung với lỗi lầm của người khác để thiết lập những mối quan hệ tốt, hướng tới điều tốt đẹp hơn.”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *