Nguyễn Thị Thúy An

Chức vụ: Giáo viên Hóa học THPT – Advisor

Trình độ học vấn:

– Cử nhân sư phạm Hóa học – Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

– Học viên cao học chuyên nghành Đo lường và Đánh giá trong Giáo dục – Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

Thành tích:

– Tốt nghiệp loại Giỏi – chuyên nghành sư phạm Hóa học – Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.

Kinh nghiệm công tác:

Từ 2019 – 2021: Giảng dạy tại các trung tâm uy tín tại Hà Nội

– Từ 2021 đến nay: Giáo viên Hệ thống Giáo dục Alpha School

Triết lí giáo dục:

Triết lí giáo dục mà tôi theo đuổi trong sự nghiệp giáo dục của mình đó là: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức. Nhà giáo là người hướng dẫn, người truyền cảm hứng học tập đến cho học trò bằng tất cả tình yêu thương và sự chân thành của mình.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *