NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học – Advisor.

Trình độ học vấn: Cử nhân trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ 2016 – 2020: Giảng dạy: lớp tiền Tiểu học, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4.
  • Từ 2020 – nay: Giáo viên Trường Alpha.

Triết lí giáo dục:

Tôi lựa chọn là một giáo viên Tiểu học. Tôi ở đây không chỉ với vai trò là một người giáo viên dạy con chữ mà là một người bạn có thể lắng nghe, thấy hiểu và cùng đồng hành các bạn nhỏ trên con đường trưởng thành.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *