NGUYỄN THỊ THU HÀ

– Chức vụ: Giáo viên Ngữ Văn

– Học vấn:

  • Cử nhân ngành sư phạm Ngữ văn, khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội 2

– Kinh nghiệm chuyên môn:

+  Từ năm 2017 – 2018: Giáo viên Tiếng Việt theo chương trình Cánh Buồm tại Câu lạc bộ Ô Xinh

+ Từ năm 2018 đến này: Giáo viên tại Hệ thống giáo dục Alpha

– Triết lý giáo dục:

Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây của nó thì nó sẽ sống cả đời tin rằng mình là kẻ ngu ngốc

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *