Nguyễn Thị Thanh Lan

Chức vụ: Giáo viên Toán, Tiếng Việt – Advisor

Trình độ học vấn: Đại học

  • Cử nhân – Đại học sư phạm Thái Nguyên

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại Giỏi – Khoa giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ năm 2020 – 2021 giáo viên trường Tiểu học Hà Châu- TP Thái Nguyên
  • Từ năm 2021 – 2023 giáo viên Hệ thống giáo dục VinSchool

Triết lí giáo dục:

“Nếu một đứa trẻ không thể học theo cách mà ta dạy, có lẽ ta nên dạy theo cách mà chúng có thể học”. Câu nói của Ignacio Estrada đại diện cho triết lý giáo dục của tôi. Trong giảng dạy và giáo dục, không có một phương pháp riêng biệt nào áp dụng được cho tất cả mọi trường hợp. Tôi tin rằng trí óc của học sinh không phải những chiếc bình rỗng chờ đợi được làm đầy. Mỗi em mang theo một loại trí thông minh bước vào lớp của tôi và nhiệm vụ của tôi là khám phá và tạo mọi điều kiện để chúng phát triển khả năng đặc biệt ấy của mình.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *