Nguyễn Thị Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên tiếng Anh THCS

Trình độ học vấn: Đại học

Thành tích: 2 lần học bổng trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, Giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác: 3 năm giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng học sinh THCS và THPT, 2 năm giảng dạy tại trường Vinschool Gardenia.

Triết lí giáo dục: “ Giáo dục không giống như việc đổ nước cho đầy 1 chiếc thùng, mà đó là việc thắp lên 1 ngọn lửa”

Alpha School.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *