NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG

Chức vụ: Giáo viên Công nghệ thông tin

Trình độ học vấn:

  • Cử nhân sư phạm Tin học – Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Cử nhân Sư phạm Toán học – Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Thành tích:

  •  Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Công nghệ Thông Tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  •  Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Toán hoc trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  •  Đạt giải ba nghiệp vụ sư phạm cấp trường

Kinh nghiệm công tác:

Từ năm 2017-2018: Gia sư

Từ năm 2018 – 2019: Trung tâm Tin học

Triết lí giáo dục:

“Hãy ươm một cây với bộ rễ thật tốt”

“Giáo dục tạo ra những con người tự do”

“Một đứa trẻ được dạy bảo tốt sẽ trở thành một người tốt”

“Học sinh có quyền được sai lầm và xứng đáng được bao dung khi chúng đang trong quá trình phát triển. Những sai lầm này là kinh nghiệm học tập, chứ không phải là bản chất của học sinh”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *