NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Chức vụ: Giáo viên Toán tiếng Anh

Trình độ học vấn: Cử nhân sư phạm Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích: Tốt nghiệp chuyên ngành Toán tiếng Anh – khoa Toán – Trường đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ năm 2017 – 2020: Công ty cổ phần giáo dục Gmaths
  • Từ năm 2020 – đến nay: Giáo viên Trường THCS Alpha
  • Giảng dạy chương trình IGCSE Cambrige và các chương trình ôn thi song bằng, các kỳ thi quốc tế IKMC, AMO, IMAS, SASMO, AMC, …

Triết lí giáo dục:

Mỗi học sinh là một cá thể riêng biệt. Và những cá thể này có quyền được sai lầm và xứng đáng được bao dung khi chúng đang trong quá trình phát triển và định vị bản thân. Tôi học cách chấp nhận và hiểu rằng những sai lầm này là một phần của sự trưởng thành đó.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *