Nguyễn Thị Kiều

Chức vụ:

  • Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

Trình độ học vấn:

  • Đại Học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN

Thành tích:

  • GV tài năng, Quản lý xuất sắc 

Kinh nghiệm công tác:

  • Trường Liên Cấp Ngôi Sao Hà Nội: Giáo viên tiếng Anh – Trưởng Nhóm   2021 – 2022
  • Trường CGD Victory: Trưởng Nhóm   2019 – 2020
  • Công ty Cổ phần BTS: Quản lý học thuật 2015 – 2019
  • Công ty Vietedutech: Giáo viên – Chuyên viên xây dựng chương trình 2010 – 2015
  • Triết lí giáo dục: Duy trì một lớp học thân thiện và tích cực để khiến trường học là nơi tràn ngập niềm vui.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *