NGUYỄN THỊ HOÀI

Chức vụ: Giáo viên Toán Trung học cơ sở

Học vấn:

– Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

  • Tốt nghiệp loại Giỏi khoa Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Tác giả cuốn sách ôn luyện thi THPT quốc gia năm 2019 và tái bản năm 2020 – Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. Tác giả: Phan Huy Khải (Chủ biên) – Phạm Văn Thạo – Đỗ Bảo Châu – Nguyễn Thị Hoài.

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2019 – 2020: Công ty Cổ phần Vincom Retail.

– Từ năm 2020 – đến nay: Giáo viên Trường TH Alpha.

Triết lí giáo dục:

“Khi chúng ta nỗ lực để trở nên tốt đẹp hơn, mọi thứ xung quang chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn”

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *