NGUYỄN THỊ DUYÊN

Chức vụ: Giáo viên Toán THCS

Trình độ học vấn: Cử nhân Toán học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Thành tích:

  • Giáo viên dạy giỏi 3 năm liền từ năm 2016 – 2019 tại Trường THCS An Thượng.
  • Giáo viên chủ nhiệm giỏi 3 năm liền từ 2016 – 2019 tại Trường THCS An Thượng.

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ năm 2016 – 2019: Giảng dạy tại Trường THCS An Thượng.
  • Từ năm 2020 – nay: Giảng dạy tại Trường THCS Alpha.

Triết lí giáo dục:

“ Tôi có thể cải thiện việc giảng dạy của bản thân bằng cách không ngừng suy ngẫm. Tôi luôn cố gắng áp dụng những điều tốt nhất có thể vào thực tiễn giáo dục của mình. Vai trò của tôi trong việc giáo dục một đứa trẻ không có liên quan đến vị thế xã hội của bố mẹ chúng. Khi một đứa trẻ mắc lỗi, tôi sẽ đối xử với nó như tất cả những đứa trẻ khác”.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *