NGUYỄN THỊ DOANH

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ học vấn:

– Cử nhân sư phạm Giáo dục Tiểu học – Đại học Sư phạm Hà Nội

Thành tích:

– Tốt nghiệp loại Khá khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2015 – 2017: Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Tiểu học.

– Từ năm 2017 – 7/2020: Trường TH Nguyễn Khuyến

– Từ năm 7/2020 – đến nay: Giáo viên Trường TH Alpha.

Triết lí giáo dục:

Tôi là một phần quan trọng trong môi trường giáo dục. Hành động, tâm trạng và kiến thức, kinh nghiệm nhân cách của tôi có ảnh hưởng lớn đến học sinh. Mỗi học sinh có quyền được hưởng một môi trường học tập tốt và xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự hỗ trợ từ giáo viên.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *