NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP

Chức vụ: Giáo viên Khoa học Tiếng Anh

Trình độ học vấn: Cử nhân Khoa học Tài năng Sinh học – Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành tích:

  • Thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên khối B năm 2013
  • Học bổng Trường hè Khoa học 2016
  • Giải Ba Hội nghị Khoa học sinh viên khoa Sinh học 2018
  • Tốt nghiệp Đại học loại Giỏi

Kinh nghiệm công tác:

  • T2/2019 – T7/2019: Giáo viên Khoa học, Trường PTLC Gateway cơ sở Cầu Giấy
  • T7/2019 – T7/2020: Giáo viên Khoa học, Chuyên viên Nghiên cứu và Phát triển Chương trình STEM, Trung tâm AmericanSTEM Vietnam
  • T5/2020 – nay: Giáo viên Khoa học Tiếng Anh, Hệ thống Giáo dục Alpha School

Triết lí giáo dục:

  • Triết lý giáo dục mà tôi theo đuổi trong việc dạy môn Khoa học là “Học tập dựa trên thực tiễn”. Từ những vấn đề, hiện tượng thực tế trong cuộc sống hàng ngày và thông qua trải nghiệm những hoạt động học tập cụ thể, học sinh có thể tự rút ra những kiến thức, kỹ năng và thái độ cho riêng mình. Ở mức độ cao hơn nữa, học sinh có thể áp dụng những kiến thức khoa học mà mình có để thiết kế ra những giải pháp cho những vấn đề thực tế.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *