Nguyễn Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học

Trình độ học vấn: 

Cử nhân Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Sư Phạm Hà Nội

Thành tích: 

  • Tốt nghiệp loại Giỏi – Ngành Giáo dục Tiểu học + Sư phạm Tiếng Anh – Đại học Sư Phạm Hà Nội. (2021)
  • IELTS Speaking band 7.5

Kinh nghiệm công tác:

Từ năm 2018 – nay: Giáo viên giảng dạy chương trình Tiếng Anh GrapeSEED tại Hà Nội và luyện thi chứng chỉ Cambridge Starters, Movers, Flyers cho các con từ 4 – 12 tuổi.

Năm 2021 – nay: Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học – Hệ thống giáo dục Alpha.

Triết lí giáo dục:

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.” – Ignacio Estrada

Nếu một đứa trẻ không thể học theo cách mà ta dạy, có lẽ ta nên dạy theo cách mà chúng có thể học”. Câu nói của Ignacio Estrada đại diện cho triết lý giảng dạy của tôi. Trong giảng dạy và giáo dục, không có một phương pháp riêng biệt nào áp dụng được cho tất cả mọi trường hợp. Học sinh sẽ học tập một cách hiệu quả nhất khi các con ở trong một môi trường học tập tích cực, nơi mà con cảm thấy mình được chào đón, thoải mái và an toàn với bạn bè và giáo viên.

 

Alpha School.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *