Thạc sĩ Nguyễn Đình Tĩnh

Họ và tên: Nguyễn Đình Tĩnh

Giáo viên: Giáo viên Tin học – Phụ trách hệ thống thông tin

Trình độ chuyên môn:

  • Cử nhân đại học: Toán tin – Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học quốc gia Hà Nội
  • Thạc sĩ Công nghệ thông tin – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Kinh nghiệm chuyên môn:

  • 15 năm làm công tác giảng dạy môn Toán học và Tin học – trường THPT Hoàng Quốc Việt – Yên Bái
  • Hơn 1 giảng dạy trong Hệ giáo dục Alpha School, ôn luyện thi chứng chỉ MOS

Triết lí giáo dục:

“Người thầy tốt vừa là thầy vừa là bạn với học sinh, người thầy giỏi là có phương pháp giáo dục đối với từng đối tượng học sinh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *