TS. Ngôn ngữ New Zealand – Nguyễn Chí Đức

Vị trí: Phó Giám đốc Học thuật, Trung tâm Tiếng Anh

Học vấn:

  • Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Ứng dụng – trường Đại Học Victoria, Wellington, New Zealand.

Kinh nghiệm chuyên môn:

  • Từ năm 2006 là Giảng viên Khoa Sư phạm tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội;
  • Thành viên tham gia phụ trách đánh giá bộ SGK Tiếng Anh thí điểm khối Tiểu học cho đề án ngoại ngữ năm 2020;
  • Tham gia bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh nói chung và với bộ SGK mới khối tiểu học cho giáo viên các tỉnh thành phía Bắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *