Ngô Thị Nhài

Chức vụ: Giáo viên STEM CÔNG NGHỆ

Trình độ học vấn: Cử nhân Đại học

Thành tích:

  • Kinh nghiệm công tác:
  • 5 năm giảng dạy Kỹ năng sống tích hợp STEM tại Hệ thống Giáo dục Kỹ năng sống Cara và các` điểm trường tại Hà Nội
  • Hiện nay là giáo viên tại Hệ thống Giáo dục Alpha

Triết lí giáo dục:

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một phép nhiệm màu, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một thiên tài, mỗi đứa trẻ đều thông minh, đều có năng khiếu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trải qua quá trình trưởng thành, không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên thành những con người kiệt xuất.  Lúc này, vai trò của người làm cha, làm mẹ, và cả người thầy, người cô chính là những người khơi dậy tố chất con người của trẻ.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *