Ngày hội trải nghiệm khám phá ”Tôi là ai?”

Với mục tiêu lựa chọn những người BẠN, người CỘNG SỰ đi cùng trong sự nghiệp giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục đồng bộ GIA ĐÌNH – NHÀ TRƯỜNG – XÃ HỘI, Alpha tổ chức chuỗi ngày trải nghiệm & khám phá dành cho bố mẹ và các em học sinh lớp 5. Trải qua các phần kiểm tra đánh giá năng lực hiện tại của học sinh ở các môn Văn/Toán/Tiếng Anh, Khoa học hoặc Thể thao; phần thể hiện tài năng “Tôi là ai?” và bản khảo sát các câu hỏi trong phần thi “Dành cho cha mẹ yêu thích công việc làm cha mẹ”, Alpha School mong muốn sẽ được đồng hành lâu dài với những người có chung mục tiêu, sẵn sàng một chặng đường hạnh phúc ở cấp học THCS.

Xem toàn bộ chương trình. Click vào ALBUM

Alpha School

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *