NELLY JANE CABALAY

Chức vụ: Giáo viên  Khoa học Tiếng Anh

Học vấn:

– Cử nhân Giáo dục Trung học  – Đại học La Salle- Philipin

Thành tích:

– _ Chứng chỉ TEFL 120 hours ( Teaching English as a Foreign Language) – Dạy tiếng anh như ngoại ngữ

Kinh nghiệm công tác:

– Từ năm 2017 – 2018 : Giáo viên khoa học tại Tiểu học Pagadian – Philippin

– Từ năm 2018 – 2019 : Giáo viên tiếng anh Global Edu

_ Từ năm 2021- nay : Giáo viên  Khoa học Tiếng Anh tại Alpha

Triết lí giáo dục:

An investment in knowledge pays the best interest.

Điều kiện học tập của trẻ em Việt Nam rất tốt, các bạn được tiếp cận với Tiếng Anh từ rất sớm với nhiều môn học khác nhau. Khoa học là một môn học rất thú vị , càng thú vị hơn nếu các bạn học bằng Tiếng Anh . Tuy nhiên cũng giống các môn học tự nhiên khác. Các bạn cần phải tập trung khi làm bài tập cũng như các thí nghiệm khoa học . Việc chuẩn bị trước bài taị nhà là cần thiết do chương trình chạy bằng Tiếng Anh nên nếu các bạn xem trước cũng như có câu hỏi ở tiết học tiếp theo , như vậy các bạn có thể học được tất cả các môn học không riêng gì một môn khó nhằn như môn Khoa học Tiếng Anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *