MỘT SỐ CÁN BỘ QUẢN LÝ ALPHA THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG”

Trong tháng 12 này, 6 cán bộ quản lý chủ chốt của Alpha School đã tham chương trình đào tạo “Năng lực quản trị cho quản lý cấp trung” (Management for Middle Managers – viết tắt MMM) do Trường Doanh Nhân PACE tổ chức.
Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch phát triển đội ngũ tại Alpha School, nhằm nâng cao năng lực quản trị của đội ngũ quản lý, giúp cho việc vận hành Nhà trường ngày càng chuyên nghiệp hơn.
Xin chúc mừng các anh chị đã hoàn thành khóa học một cách đầy trách nhiệm và sẵn sàng đem tri thức – kĩ năng phụng sự cho tổ chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *