Xuất phát từ hệ thống các giá trị truyền thống, nền tảng trong việc định hình nhân cách của con người Việt Nam, có sự kế thừa, nghiên cứu và ứng dụng các lý thuyết về giá trị sống đã được công nhận của Unesco, Alpha School xây dựng một bộ các giá trị cốt lõi – kim chỉ nam cho mọi hoạt động dạy và học của toàn bộ đội ngũ, xây dựng môi trường để mỗi cá nhân có cơ hội tích lũy và trui rèn bản thân. Với tiêu chí tôn trọng các giá trị con người cũng như xuất phát từ nền tảng đạo đức chuẩn mực, Alpha School hướng đến việc giáo dục “làm người” giúp học sinh phân biệt giữa đúng và sai, chịu trách nhiệm với những lựa chọn của bản thân và phát huy các giá trị tốt đẹp bên trong. Các em sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, hiểu được vai trò của mình trong việc phát triển bản thân, cống hiến cho xã hội. Đây là những giá trị sống cơ bản, làm nền tảng của đời sống tinh thần, điều chỉnh suy nghĩ, thái độ, cảm xúc và hành động của các em.

  • Giá trị đạo đức (tạo nên con người có những phẩm chất tích cực): Yêu thương – Tôn trọng – Trung thực – Trách nhiệm
  • Giá trị năng lực (tạo nên công dân có năng lực học tập và làm việc): Nỗ lực – Dũng cảm – Cầu thị  – Hợp tác

Cụ thể, dưới góc nhìn của Alpha, các giá trị được hiểu như sau:

  • Yêu thương: Là thái độ sống của bản thân với con người, với từng hành động trong quá trình tương tác với các thực thể của xã hội, luôn có niềm tin tốt đẹp.
  • Tôn trọng: Đó là khi mỗi cá nhân tin tưởng vào những phẩm chất tốt đẹp bên trong mình và những điều tuyệt vời của tất cả mọi người xung quanh.
  • Trung thực: Luôn nói sự thật, nhìn sự vật dưới góc độ đúng nhất. Trung thực không có nghĩa là mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán trong suy nghĩ, hành động, lời nói.
  • Trách nhiệm: Xây dựng sự tin cậy và tín nhiệm với mọi người xung quanh thông qua lời nói và hành động của mình.
  • Nỗ lực: Thực hiện một việc gì đó đến cùng, có thể vượt ra khỏi khả năng của bản thân
  • Dũng cảm: Dám nghĩ – dám làm, dám đương đầu với khó khăn, hiểm nguy đển thực hiện một công việc, một mục tiêu nào đó đã đặt ra.
  • Cầu thị: Thể hiện sự hứng thú, cởi mở để học hỏi và khám phá thêm nhiều kiến thức, giá trị nữa mà bản thân chưa biết.
  • Hợp tác: Tinh thần phối hợp và hỗ trợ khi cùng hoàn thành một nhiệm vụ chung. Lòng can đảm, sự quan tâm và sẻ chia tạo nền tảng cho sự hợp tác cùng tiến bộ.

Hướng đến một môi trường học tập văn minh, Alpha School chuẩn hoá mỗi giá trị thành “các quy định mang tính chất rèn luyện”nhằm giúp học sinh trở thành người có giá trị, đi học với nhiều niềm vui, được khơi dậy những khả năng tốt nhất. Đồng thời, với sự chỉ dẫn chi tiết, nội quy giúp các em biết tiết kiệm thời gian, làm đúng nhiệm vụ của mình, bồi đắp các giá trị tốt đẹp cho bản thân.