Mai Văn Vọ

Chức vụ: GIÁO VIÊN THỂ THAO TIỂU HỌC

Trình độ học vấn: Cử Nhân Sư Phạm TDTT Hà Nội

Thành tích:

HVC các Hội thao nội dung Bóng chuyền.

Đạt học bổng 2 năm liền tại trường ĐH SP TDTT Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

Năm 2017 – 2018 Cty TNHH Gokids Việt Nam.

Năm 2018 – 2019 Trường TH An Hưng.

Năm 2019 – 2020 Trung tâm Kids Active Sport & More

Triết lí giáo dục:

TRÊN CON ĐƯỜNG GIẢNG DẠY CỦA MÌNH, TÔI TIN:

Tôi là một phần quan trọng trong môi trường giáo dục. Hành động, tâm trạng và kiến thức, kinh nghiệm và nhân cách của tôi có ảnh hưởng lớn đến học sinh.

Mỗi học sinh có quyền được hưởng một môi trường học tập tốt và xứng đáng nhận được sự hỗ trợ từ giáo viên.

Vai trò của tôi trong việc giáo dục một đứa trẻ không có liên quan đến vị thế xã hội của cha mẹ chúng. Khi một đứa trẻ mắc lỗi, tôi sẽ đối xử với nó như tất cả những đứa trẻ khác.

Tôi có thể cải thiện việc giảng dạy của bản thân bằng cách không ngừng suy ngẫm. Tôi luôn cố gắng áp dụng những điều tốt nhất có thể vào thực tiễn giáo dục của mình.

Những năng lực của bản thân và các giá trị mà tôi tích lũy sẽ mang lại lợi ích cho những đứa trẻ.

Công việc của tôi không phải là một công việc hành chính đơn thuần, và trách nhiệm của tôi không kết thúc vào cuối ngày sau khi trở về nhà.

Tôi có quyền có ý kiến và phê bình những sai sót trong trường học và tôi có trách nhiệm trong việc giúp học sinh nói lên tiếng nói của chúng.

Tôi có trách nhiệm bảo vệ nghề nghiệp và học sinh của mình khỏi mọi sự tấn công.

Học sinh có quyền được sai lầm và xứng đáng được bao dung khi chúng đang trong quá trình phát triển và định vị bản thân. Tôi hiểu rằng sai lầm là một phần tất yếu của sự trưởng thành. Những sai lầm này là kinh nghiệm học tập, chứ không phải là bản chất cố hữu của học sinh.

Khi không chấp nhận được những thực trạng trong giáo dục, tôi sẽ đấu tranh trước hết với bản thân mình để có được sự cải tiến không ngừng và thay đổi trong thực tế giảng dạy.

Tất cả học sinh của tôi xứng đáng nhận được sự công bằng và tôn trọng trong tất cả các mối quan hệ. Tôi sẽ cam kết rằng những nhận xét của tôi luôn mang tính xây dựng và là những chỉ dẫn cụ thể.

Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể để cải thiện bản thân và chia sẻ những gì tôi có thể với người khác để có thể làm tốt hơn công việc giảng dạy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *