Lương Thị Duyên

Chức vụ: Advisor Tiểu học 

Trình độ học vấn: Đại học

Cử nhân Sư phạm Toán – Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kinh nghiệm công tác:

Năm 2021 – đến nay: Giáo viên tại Hệ thống giáo dục Alphaschool

Triết lí giáo dục:

Thầy cô giáo là những người viết lên tấm bảng cuộc đời cho học sinh, tôi luôn mong những bài giảng, những lời nói của mình dành cho các con không chỉ có ý nghĩa trên giảng đường mà còn là tài sản và hành trang để các con mang theo ra cuộc sống sau này.

“Những thầy cô giỏi nhất dạy từ trái tim, chứ không từ sách vở” – Sưu tầm.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *