KỲ XÉT TUYỂN THCS LẦN 2 – NĂM HỌC 2022-2023

Xuất phát từ nền tảng giá trị sống, THCS Alpha quan tâm đến xây dựng một môi trường toàn diện với mô hình giáo dục trải nghiệm và phương pháp dạy học hướng năng lực cá nhân, phù hợp với từng học sinh.

Vì vậy, Alpha School xây dựng quy trình tuyển sinh với tiêu chí lựa chọn những người cộng sự là các bậc cha mẹ Hiểu con – Hiểu mình – Hiểu trường, sẵn sàng chung tay cùng Nhà trường để xây dựng một môi trường giáo dục hạnh phúc, toàn diện cho mỗi bạn trẻ.

Tiến trình xét tuyển vào buổi chiều Thứ bảy – 16/04/2022

– Nội dung dành cho cha mẹ:

+  Tham gia buổi chia sẻ “Nhận diện tính cách” để hiểu và đồng hành cùng con tốt hơn.

+ Làm bài chia sẻ quan điểm giáo dục: HIỂU CON – HIỂU MÌNH – HIỂU TRƯỜNG.

– Nội dung dành cho con:

+ Ngày xét tuyển: Thứ bảy – 16/04/2022

+ Hạn cuối để đăng ký: 12/04/2022

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TẠI ĐÂY>>>

Ngày xét tuyển sẽ được tiến hành với điều kiện kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho bố mẹ và các con. Chúc bố mẹ và các con sẽ có trải nghiệm giá trị tại Apha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *