KỲ XÉT TUYỂN CUỐI CÙNG TẠI TIỂU HỌC ALPHA 

Là ngôi trường tiên phong tại Hà Nội xây dựng trên mô hình Trường học hạnh phúc toàn diện theo các tiêu chí của UNESCO, Alpha School mang khát vọng xây dựng cho các con một nền móng vững chắc của TƯ DUY TÍCH CỰC, THỂ CHẤT KHỎE MẠNH, TRI THỨC VỮNG VÀNG, NỀ NẾP CHUẨN MỰC, TINH THẦN PHONG PHÚ, từ đó các con được phát triển những kỹ năng toàn diện của một thế hệ CÔNG DÂN TOÀN CẦU với những điểm nổi trội:

• Mô hình học tập trải nghiệm – hướng năng lực cá nhân tại Alpha School giúp nuôi dưỡng giá trị và thúc đẩy tiềm năng vượt trội trong con.

• Lộ trình học tập – rèn luyện khoa học với những phương pháp giáo dục tiến bộ nhất.

• Chương trình Tiếng Anh tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu đầu ra rõ ràng.

• Chương trình giáo dục thể chất – giáo dục cảm xúc xã hội – chăm sóc tâm lý đặc biệt giúp con có một thể chất khỏe mạnh – tinh thần vui tươi. 

THÔNG TIN VỀ KỲ XÉT TUYỂN TIỂU HỌC CUỐI CÙNG:

📌 Ngày xét tuyển: Chủ nhật – 08/05/2022

📌 Hạn cuối để đăng ký: 05/05/2022

📌 Tiến trình xét tuyển: Diễn ra trong buổi chiều ngày Chủ nhật 08/05/2022

– Nội dung dành cho cha mẹ:

+  Tham gia buổi chia sẻ “Nhận diện tính cách” để hiểu và đồng hành cùng con tốt hơn.

+  Làm bài chia sẻ quan điểm giáo dục: HIỂU CON – HIỂU MÌNH – HIỂU TRƯỜNG.

– Nội dung dành cho con:

+ Nếu xét tuyển vào Khối 1, các con sẽ trải nghiệm 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

+ Nếu xét tuyển vào Khối 2, 3, 4, 5: Các con sẽ làm bài Test năng lực 3 môn: Toán & Tiếng Việt Tiếng Anh.

+ Tham gia Alpha Tour và trải nghiệm một số môn thể thao – thế mạnh của Alpha

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

Chúc bố mẹ và các con sẽ có hành trình trải nghiệm – khám phá hạnh phúc tại Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *