KHƯƠNG THU HIỀN

 Chức vụ: Giáo viên Hóa THCS & Advisor 9A5

Học vấn:

Thạc sỹ: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học – Trường đại học sư phạm Hà Nội

Thành tích:

  • Có bài viết trên báo tạp chí Hóa học và ứng dụng.
  • Giáo viên dạy giỏi chuyên đề cấp trường.
  • Đạt giải khuyến khích cuộc thi “nghiệp vụ sư phạm”

Kinh nghiệm công tác:

  • Từ tháng 12/2019 – nay: Hệ thống giáo dục Alpha school
  • 2018 – 2019: Trường trung cấp giao thông vận tải
  • 2017: Học viện khám phá
  • 2016: THCS Hữu Bằng
  • 2012- 2016: THCS Thạch Xá

Triết lí giáo dục:

Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên.

Alpha School.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *