Khối 8 – Trải nghiệm tại Nhà máy sản xuất xe đạp Việt Long

Nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp dành cho các con học sinh khối 8, ngày 24/11/2018, nhà trường tổ chức cho các con tham gia chương trình Trải nghiệm tại Nhà máy sản xuất xe đạp Việt Long.

  1. Mục tiêu

–      Tìm hiểu tổng quan về nhà máy, các ngành, sản phẩm hiện đang sản xuất tại nhà máy.

–      Tìm hiểu về quy trình vận hành, sản xuất của nhà máy

–      Khởi dậy tiềm năng khởi nghiệp, tạo môi trường kinh doanh, phát triển thị trường cho các nhà kinh doanh trẻ

–      Rèn luyện, bồi dưỡng các kĩ năng, kiến thức, chuyển hóa các kiến thức sách vở thành thực tiễn.

  1. Địa điểm Trải nghiệm: Nhà máy sản xuất xe đạp Việt Long – Khu công nghiệp Thuận Thành – Bắc Ninh
  2. Thời gian:

Ngày trải nghiệm: Thứ 7 ngày 24 tháng 11 năm 2018

– Thời gian có mặt: 7h00 tập trung tại trường THCS Alpha di chuyển tới nhà máy

– Thời gian đón con: 16h30 tại trường THCS Alpha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *