KHỐI 8 TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT

Nằm trong kế hoạch hoạt động năm học, ngày 07/05/2022, các học sinh Khối 8 – THCS Alpha đã có buổi tham quan lí thú tại Bảo tàng Địa chất – nơi lưu giữ các mẫu vật liên quan đến địa chất – khoáng sản có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Trong buổi trải nghiệm này, các học sinh được học tập theo 3 trạm:

– Trạm 1: Cấu tạo của Trái đất

– Trạm 2: Bản đồ địa chất, các loại khoáng sản

– Trạm 3: Nguồn gốc hình thành thế giới sinh vật

Việc trực tiếp tham gia quá trình tiếp nhận, quan sát, xử lý thông tin và báo cáo sản phẩm giúp cho các kiến thức trở nên trực quan và sinh động, giúp các em phát triển nhiều kĩ năng mềm cần thiết của những học sinh thời đại mới.

XIN MỜI XEM TOÀN BỘ ẢNH TẠI ĐÂY>>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *