Khối 8 – Trải nghiệm Nhà máy bao bì Hải Dương

Nằm trong chuỗi hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp dành cho các con học sinh khối 8, ngày 02/03/2019, nhà trường tổ chức cho các con tham gia chương trình Trải nghiệm tại Nhà máy bao bì Hải Dương
  1. Mục tiêu

–      Tìm hiểu tổng quan về nhà máy, các ngành, sản phẩm hiện đang sản xuất tại nhà máy.

–      Tìm hiểu về quy trình vận hành, sản xuất của nhà máy sản xuất bao bì.

–      Khởi dậy tiềm năng khởi nghiệp, tạo môi trường kinh doanh, phát triển thị trường cho các nhà kinh doanh trẻ

–      Rèn luyện, bồi dưỡng các kĩ năng, kiến thức, chuyển hóa các kiến thức sách vở thành thực tiễn.

  1. Địa điểm Trải nghiệm: Nhà máy bao bì Hải Dương
  2. Thời gian: Thứ 7, ngày 02/03/2019 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *